Algemene Voorwaarden – Privacy statement.
UW PRIVACY – Cookies.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/  

“Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • er een behandelovereenkomst wordt ondertekend door beide partijen.
 • er gewerkt wordt met een toestemmingformulier mocht dit nodig zijn.


 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Deze gegevens zullen 20 jaar bewaard worden in een beveiligde ruimte.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.    PRIVACY OP DE ZORGNOTA  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult


Cookies en Privacy wet.

De website van Dewegnaarjezelf gebruikt alleen Functionele Cookies. Deze onthoud bv wat je in je winkelwagentje geplaatst hebt, je inlognaam en zorgen ze ervoor dat je ingelogd blijft. Ook zijn ze nodig om content te kunnen aanbieden via filmpjes zoals bv de Webinars. Voor deze cookies is toestemming nodig om ze te kunnen plaatsen

Algemene Voorwaarden

De informatie die op deze website staat, inclusief ideeen, technieken en andere inhoud, is van nature onderwijzend en wordt alleen aangegeven als algemene informatie. De informatie die aangeboden wordt is niet bedoeld om afhankelijk van te zijn op wettelijk, psychologisch of enig ander professioneel advies op welk vlak dan ook. De informatie op deze website geeft geen garantie, of voorspelling voor welke uitkomst dan ook van welk individu dan ook die deze informatie gebruikt.

Het toepassen van de oefeningen en technieken is geheel op eigen verantwoording.Door deze website te bekijken of door deel te nemen aan welk project dan ook, geef je toestemming tot volledige vrijstelling van aanklacht of verantwoording op welk gebied dan ook, inclusief werknemers of vrijwilligers van de praktijk Dewegnaarjezelf. Voor iedere vorm van verwonding, schade, persoonlijk, emotioneel, psychologisch of anders, welke kunnen optreden gedurende het gebruik van de informatie, projecten, consulten, technieken en andere materialen die hiermee te maken hebben.  

Deze website bevat materiaal met copyright (alle rechten). Het is niet toegestaan om deze informatie, gedeeltelijk of helemaal te gebruiken op professioneel gebied zowel elektronisch of in de praktijk, zonder schriftelijke toestemming van Dewegnaarjezelf, alszijnde Wendy’Ann. Inclusief de informatie op de video’s of bestanden die aangeboden worden.

De Praktijk Dewegnaarjezelf heeft de bevoegdheid om deelname te annuleren voor alle lopende afspraken wanneer de regels overschreden worden.  Alle Projecten op video of audio zijn prive beschermd en zijn bedoeld voor 1 persoon. Het is niet toegestaan om deze informatie, zoals wachtwoorden, technieken of healingen te delen zonder schriftelijke toestemming van Dewegnaarjezelf alszijnde Wendy’Ann. Het niet respecteren van dit verzoek en deze overeenkomst kan resulteren in een waarschuwing of het ontzeggen van de toegang tot de projecten of verdere informatie, zonder teruggave van gemaakte kosten.  

Met een schriftelijke of mondelinge toezegging voor het volgen van een consult, Workshop of Project, ga je een verplichting aan en dien je met inachtneming van de normale termijn te annuleren.

 • Na het begin van een BewustzijnsProject is er geen restitutie meer mogelijk. Alle situaties die worden ervaren horen bij het proces van het Bewustzijnsproject. Mocht het Project nog niet begonnen zijn en annuleer je binnen een week voor aanvang dan ben je een bedrag van 50 euro verschuldigd voor administratie kosten en indeling. Wel kan worden gekeken naar een latere datum.
 • Indien je binnen een week voor een Dag of middagWorkshop annuleert, ben je de aanbetaling kwijt, er is dan wel altijd een verschuiving mogelijk naar een latere datum van een Workshop voor het restant van het bedrag. Als je binnen 4 dagen voor aanvang annuleert, dan dien je alsnog het gehele bedrag te voldoen.
 • Bij het aangaan van deelneming van een Weekend workshop dient de aanbetaling ter bevestiging, je bent dan gegarandeerd van een plekje. Deze aanbetaling kan niet teruggevorderd worden ivm reservering Bungalow en de reeds gemaakte kosten. Mocht er iets gebeuren aan de kant van Dewegnaarjezelf, dan ontvang je het gehele bedrag terug. Annuleert U binnen 2 maanden voor de aanvangsdatum dan moet U 50% van het totaalbedrag betalen. Annuleert U binnen 1 maand voor de aanvangsdatum, dan moet U 75% van het totale bedrag voldoen. Annuleert U 3 dagen van te voren of op de dag zelf, dan moet U altijd het gehele bedrag voldoen.
 • Een consult 1 op 1 kan altijd verschoven worden indien dit vooraf duidelijk wordt aangegeven en afgesproken. Bij het niet verschijnen ontvang je een factuur voor het consult of de Workshop.
 • Bij het later inloggen bij een Webcamsessie gaat de wachttijd van de consulttijd af.


De weg naar jezelf© of Dewegnaarjezelf  is een handelsnaam van Wendy’Ann Duurland en mag op geen andere wijze gebruikt worden zonder toestemming. Wordt dit niet gerespecteerd dan zullen er gerechtelijke stappen volgen.  Bij het gebruiken en bezichtigen van de website of het deelnemen aan welk project, consult of bijeenkomst dan ook geef je toestemming op al het bovenstaande.

Met vriendelijke groeten  Wendy’Ann.

Translate »

You cannot copy content of this page