Translate:


Persoons Gebonden Budget.

Bij Dewegnaarjezelf is er de mogelijkheid om Begeleiding op Maat te krijgen als je een PGB indicatie hebt of Zorg in Natura via de Gemeente. 

Hierbij krijg je wekelijks ondersteuning in jouw leven, gaan we samen de week doornemen en leer je structuur en regelmaat in je leven aan te brengen.

Wat is een pgb (persoonsgebonden budget)?

In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Wlz. Onder de Wlz vallen mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben (7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben). Gemeenten en zorgverzekeraars leveren zorg die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg kan worden gegeven door instellingen (zorg in natura) of worden geregeld met het persoonsgebonden budget (pgb).

In aanmerking komen zowel volwassenen als kinderen met:

 • een chronische ziekte
 • een lichamelijke beperking
 • een zintuiglijke beperking
 • een verstandelijke beperking
 • psychiatrische of psychische problemen
 • psychogeriatrische problemen
 • ouderen

Vraag vooraf: persoonsgebonden budget of WMO/zorg in natura?

Met een pgb regelt u uw zorg, hulp en begeleiding zelf. Dat geeft veel vrijheid, maar ook

verplichtingen. Het is raadzaam hier van tevoren goed over na te denken.

Te doen lijst:

Zet de voor- en nadelen van een pgb naast de voor- en nadelen van zorg van een instelling of organisatie, de zogenoemde ‘zorg in natura’. Uitgaande van uw situatie. Zodat u een bewuste keuze maakt voor het een of het ander. Stel uzelf de volgende vragen:

 • Wil ik zelf bepalen wie er bij mij komt werken of laat ik dat liever over aan een instelling?
 • Wil ik zelf bepalen op welk tijdstip ik hulp krijg?
 • Wil ik zelf bepalen wat een zorgverlener precies doet?
 • Kan ik de financiële administratie bijhouden?

Met een persoonsgebonden budget kan veel, maar niet alles. Wat mogelijk is hangt af van de hoogte van het toegekende budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

Met het persoonsgebonden budget kunnen alle vormen van hulp en begeleiding ingekocht worden die binnen de genoemde zorgfuncties vallen, ook al is voor een bepaalde functie geen indicatie gekregen. Een voorbeeld: iemand is geïndiceerd voor persoonlijke verzorging maar wil graag een keer naar de stad. Deze persoon kan dan ook ondersteunende begeleiding inkopen. In dit geval gaat het ten koste van de persoonlijke verzorging, maar hij kan zelf bepalen wat voor hem op zeker moment belangrijk is: persoonlijke verzorging of er even tussenuit. Het persoonsgebonden budget mag ook worden besteed aan bemiddelingskosten voor het vinden van goede hulpverleners. Met een PGB mag geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald. Ook permanent verblijf in een instelling kan niet met een PGB gefinancierd worden. De activiteiten die Riaggs ontplooien, vallen in het algemeen onder de term ‘behandeling’ en kunnen als zodanig niet vanuit een PGB betaald worden. Sinds 1 januari 2007 valt huishoudelijke hulp niet meer onder het PGB in de AWBZ maar onder de gemeentelijke WMO.

Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.rijksoverheid.nl

http://www.zorgwijzer.nl

 Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor de begeleiding.

Translate »

You cannot copy content of this page