Privacy, Zorgverzekeraars en de Beroepsvereniging

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

De Zorgverzekeraars die CAT Beroepsvereniging erkennen zijn:

Menzis,

AnderZorg

de drie Zorgkantoren Groningen

Twente en Arnhem

Menzis Zorgaanbod (MEZ)

CZ

Czdirect

Delta Lloyd

OHRA

HEMA

PMA

Vanaf 1 januari 2019 komen de volgende Zorgverzekeraars eveneens bij dit pakket:

Achmea Zilveren Kruis waaronder: Zilveren Kruis – Avéro Achmea – FBTO – OZF.

Ben je aanvullend verzekerd dan kun je je factuur declareren bij je Zorgverzekeraar zodat je een deel vergoed krijgt en meer hulp en richting in jouw leven kunt ontvangen. 

WKKGZ alternatieve zorg

De alternatieve therapeut maakt de samenleving gezonder en dat moet zo blijven! Een alternatief therapeut geeft zorg aan mensen op een alternatieve manier. Alternatieve therapie is niet iets nieuws; al sinds mensenheugenis is er een spirituele en paranormale connectie waar een alternatief therapeut gebruik van kan maken. Dit is zachtaardig, verfijnd en vaak precies wat iemand nodig heeft. Het is iets moois. Maar zorg is zorg, of het nu alternatief is of niet en er zijn een aantal regels waar een alternatief therapeut aan moet voldoen.

Met de WKKGZ weet je dus altijd dat je bij een professioneel therapeut bent die weet wat ze/hij doet.

Wendy’Ann      Therapeute/Counceling/Paragnoste  

www.dewegnaarjezelf.nl

Horstpeel 8, 6089 NH  Heibloem.

Bankrekening NL18RABO0321711289

B.T.W. nr. 1195.13.596

CAT Level-3 Registratie  CM1136-24-01-18

SHO-Registratienummer 131359-125759

AGB: 90-053918